มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-01-16
2017-01-12
2017-01-11
2017-01-10
2017-01-05
2016-12-31
2016-12-29
2016-12-26

รายการที่เปิดไปล่าสุด