มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-02-23
2017-02-20
2017-02-18
2017-02-06
2017-02-05
2017-02-01
2017-01-31

รายการที่เปิดไปล่าสุด