มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2018-06-11
2018-06-10
2018-06-09
2018-06-08
2018-06-07
2018-06-06
2018-06-05
2018-06-04

รายการที่เปิดไปล่าสุด