มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2018-01-17
2018-01-16
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-09
2017-12-27
2017-12-24
2017-12-23
2017-12-22

รายการที่เปิดไปล่าสุด