FO3 Tax Calculator

Enter numbers only, and more than 1000EP

Price
Tax
Discount
Coupon
Balance
กล่องดำ กัปตัน เพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 12932 ครั้ง คนเล่น : 8494 คน
แพคแพลตินัม กัปตันเพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 9077 ครั้ง คนเล่น : 6202 คน
แพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH Play! เล่นไปแล้ว : 6216 ครั้ง คนเล่น : 4598 คน
แพคแพลทินัมเดือนกันยายน Play! เล่นไปแล้ว : 5068 ครั้ง คนเล่น : 3665 คน
Details
Price lowhigh highlow
Position Overall rating Finishing Sprint speed Strength Dribble Stamina
lw 84 86 86 81 87 82 507500000
VS
cam84lw84
1.2B
cam 84 81 85 74 91 82 1207400000
st 84 87 82 82 86 80 268000000
VS
cam84cm78cf83rf83
198M
cam 84 84 83 68 86 77 197800000
VS
rw 84 85 82 56 90 76 147000000
VS
cam 84 83 87 79 89 81 299300000
VS
cf84st83lw85rw85
561M
cf 84 85 88 78 89 80 560500000
st 84 89 83 85 74 73 800000000
VS
cam83cm82rw82lw82
122M
cam 83 64 80 64 85 83 122400000
gk 83 21 56 74 20 38 127100000
lb 83 73 90 79 79 89 171000000
VS
rb83rm77cm77
269M
rb 83 58 86 83 75 88 268700000
cb 83 57 78 84 61 81 322600000
VS
cb 83 54 77 84 64 83 307300000
VS
st83lw83lm81
1.1B
st 83 88 89 77 84 79 1149100000
VS
gk 83 12 65 71 14 51 137100000
VS
cb 83 46 78 85 56 78 1583300000
gk 83 8 32 62 13 28 200400000
cb 83 53 80 81 63 79 131000000
VS
cb 83 60 75 85 75 86 158500000