FO3 Tax Calculator

Enter numbers only, and more than 1000EP

Price
Tax
Discount
Coupon
Balance
แพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH Play! เล่นไปแล้ว : 8656 ครั้ง คนเล่น : 6628 คน
แพคแพลทินัมเดือนกันยายน Play! เล่นไปแล้ว : 5502 ครั้ง คนเล่น : 4168 คน
แพคไดมอนด์ฉลองครบรอบ 3 ปี Play! เล่นไปแล้ว : 5729 ครั้ง คนเล่น : 4379 คน
แพคแพลทีนัมฉลองครบรอบ 3 ปี Play! เล่นไปแล้ว : 0 ครั้ง คนเล่น : 0 คน
Details
Price lowhigh highlow
Position Overall rating Finishing Sprint speed Strength Dribble Stamina
VS
lw84cm82rw84cam84
28.4M
lw 84 77 81 63 87 84 28400000
VS
cf84st80rw84
49.4M
cf 84 86 82 71 89 79 49400000
VS
cb 84 61 76 87 76 87 248200000
st 83 87 78 84 73 81 31600000
st 83 89 81 87 74 78 380900000
VS
st 83 86 85 83 84 73 83400000
VS
cm83cdm79
160M
cm 83 82 78 86 85 84 160400000
VS
lw 83 85 83 80 86 80 245200000
VS
cdm 83 76 80 80 75 82 77700000
st 83 89 80 82 72 68 115300000
VS
lm82cm76cam81
137M
lm 82 76 86 74 83 84 136900000
VS
rb82cb81rwb82
103M
rb 82 55 84 81 77 87 102700000
gk 82 26 44 59 15 42 25700000
st 82 88 83 75 69 78 60000000
VS
cf 82 84 82 75 83 79 30400000
VS
cm 82 72 77 86 77 86 521500000
VS
cb82sw82
26.8M
cb 82 56 70 87 43 74 26800000
VS
cb 82 63 79 79 68 82 57600000
cb 82 29 74 77 50 85 26500000
gk 82 22 56 77 24 40 29600000