FO3 Tax Calculator

Enter numbers only, and more than 1000EP

Price
Tax
Discount
Coupon
Balance
กล่องดำ กัปตัน เพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 24335 ครั้ง คนเล่น : 13952 คน
แพคแพลตินัม กัปตันเพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 17254 ครั้ง คนเล่น : 10532 คน
แพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH Play! เล่นไปแล้ว : 9650 ครั้ง คนเล่น : 6954 คน
แพคแพลทินัมเดือนกันยายน Play! เล่นไปแล้ว : 7114 ครั้ง คนเล่น : 4997 คน
Details
Price lowhigh highlow
Position Overall rating Finishing Sprint speed Strength Dribble Stamina
VS
lw84cm82rw84cam84
24.8M
lw 84 77 81 63 87 84 24800000 93000000
VS
cf84st80rw84
51.4M
cf 84 86 82 71 89 79 51400000 199000000
VS
cb 84 61 76 87 76 87 198900000 700000000
st 83 87 78 84 73 81 26500000 260000000
st 83 89 81 87 74 78 303300000 630000000
VS
st 83 86 85 83 84 73 62900000 357000000
VS
cm83cdm79
148M
cm 83 82 78 86 85 84 147500000 500000000
VS
lw 83 85 83 80 86 80 274600000 570000000
VS
cdm 83 76 80 80 75 82 60700000 420000000
st 83 89 80 82 72 68 103300000 660000000
VS
lm82cm76cam81
114M
lm 82 76 86 74 83 84 113900000 700000000
VS
rb82cb81rwb82
106M
rb 82 55 84 81 77 87 106400000 380000000
gk 82 26 44 59 15 42 22400000 60000000
st 82 88 83 75 69 78 35000000 109000000
VS
cf 82 84 82 75 83 79 26400000 250000000
VS
cm 82 72 77 86 77 86 462800000 720000000
VS
cb82sw82
21.7M
cb 82 56 70 87 43 74 21700000 69000000
VS
cb 82 63 79 79 68 82 72800000 190000000
cb 82 29 74 77 50 85 23500000 130000000
gk 82 22 56 77 24 40 29100000 70000000