มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2018-01-20
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-07
2018-01-06

รายการที่เปิดไปล่าสุด